Phản hồi của bạn

Hiệu chuẩn độ ẩm

Hiệu chuẩn độ ẩm

Hiệu chuẩn độ ẩm

Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline: 0937 012 813
Hiệu Chuẩn Độ Ẩm UKAS

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn độ ẩm UKAS

  • Chứng nhận độ không chính xác 0.6%RH
  • Nhân viên phòng thí nghiệm đủ tiêu chuẩn và kinh nghiệm
  • Linh động cho việc chọn điểm- có thể chọn điểm bạn cần

 

Phòng thí nghiệm độ ẩm của ETI được trang bị những thiết bị có độ chính xác cao. Buồng độ ẩm của Thunder Scientific 2500 sử dụng công nghệ 2 áp suất để tạo ra các điều kiện độ ẩm kiểm soát, đây là tiêu chuẩn được công nhận cho việc hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị. Bạn có thể chắc chắn rằng, các thiết bị do ETI cung cấp sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn.

Việc giám sát chính xác độ ẩm có thể làm tăng hiệu quả của năng suất trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, việc kiểm soát độ ẩm môi trường giúp ngăn ngừa vi khuẩn trong không khí, làm giảm căng thẳng ở mắt.

Phòng thí nghiệm độ ẩm của ETI cũng được UKAS công nhận để chứng nhận đo nhiệt độ không khí môi trường. Vui lòng xem bảng dưới đây

 

Độ ẩm
10 to 90% RH @ 0 to 65°C  CMC 1.2% RH
10 to 50% RH @ 20 to 24°C  CMC 0.6% RH
50 to 90% RH @ 20 to 24°C  CMC 1.0% RH

 

Điểm sương
-20 to 60°C

 

 

Nhiệt độ không khí
0 to 65°C  CMC 0.15°C

 

 

Các bài khác
Mạng xã hội: