Phản hồi của bạn

ETI Việt Nam

ETI Việt Nam

ETI Việt Nam

Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline: 0937 012 813
Hiệu Chuẩn Nhiệt Độ UKAS

Description: ukas calibrationPhòng thí nghiệm hiệu chuẩn nhiệt độ UKAS

Phòng thí nghiệm hiệu chuẩn của ETI cho phép hiệu chuẩn nhiệt độ từ -100 đến 200oC với khả năng đo lường tốt nhất 0.02oC. Phòng thí nghiệm cũng có thể đo điện trở trên đến 16 MΩ, dòng điện DC từ 0 đến 200 mV.

Sau khi được công nhận của UKAS, Phòng thí nghiệm của Hãng ETI được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo các phương pháp, thiết bị và nhân viên hiệu chuẩn luôn đáp ứng yêu cầu của UKAS và BS17025 ( nhấp vào đây để xem file pdf- giấy chứng nhận UKAS)

Phòng thí nghiệm UKAS sẽ cung cấp các dịch vụ:

  • Giấy chứng nhận UKAS từ 1 đến 5 điểm
  • Chứng nhận độ không đảm bảo đo ±0.02oC
  • Thang nhiệt độ từ -100 đến 200oC
  • Đáp ứng nhanh, trong vòng 5 ngày
  • Chứng nhận linh hoạt cho các điểm nhiệt độ

Nhiệt kế và đầu dò

Giấy chứng nhận UKAS tiêu chuẩn sẽ hiệu chuẩn tại 5 điểm: -18, 0, 40, 70, 100oC với độ không đảm bảo đo, phụ thuộc vào loại đầu dò

Thiết bị test nhiệt độ( Test caps)

Mỗi giấy chứng nhận UKAS hiển thị giá trị chuẩn( -18, 0, 3, 70, 100oC) với độ không đảm bảo ±0.1oC. Khách hàng có thể yêu cầu các điểm nhiệt độ khác.

Datalogger

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn đối với các model datalogger chỉ có ba điểm: -18, 0, 40oC với độ không đảm bảo đo ±0.04oC. Kết quả ghi nhận, thể hiện cả serial number, loại và model.

Mô phỏng

Mỗi giấy chứng nhận hiển thị giá trị chuẩn( -20, 0, 100, 195, 500oC) với độ không đảm bảo ±0.15oC. Khách hàng có thể yêu cầu các điểm nhiệt độ khác.

 

Nhiệt kế thermistor & đầu dò

-50 đến 150oC  CMC 0.02oC

-100 đến -50oC CMC 0.13oC

Nhiệt kế PT100 và đầu dò

-50 đến 200oC CMC 0.02oC

-100 đến -50 CMC 0.13oC

Nhiệt kế Thermocouple và đầu dò

-50 đến 120oC CMC 0.15oC

-100 đến -50oC CMC 0.17oC

120 đến 200oC CMC 0.2oC

Datalogger nhiệt độ

-50 đến 100oC CMC 0.04oC

Thermistor và Pt100 caps

-18 đến 100oC CMC 0.1oC

Mô phỏng Thermocouple

-200 đến -50oC CMC 0.25oC

-50 đến 1372oC CMC 0.15oC

 

Các bài khác
Mạng xã hội: