Phản hồi của bạn

Food Services

Food Services

Food Services

Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline: 0937 012 813
Dịch Vụ Ăn Uống (Food Services)

 

Vệ sinh luôn là vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp thực phẩm. Tất cả chúng ta đều biết đến hệ thống xếp hạng năm sao - và theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm, hơn 8 trên 10 người tiêu dùng biết về các tiêu chuẩn vệ sinh ở những nơi họ ăn và mua thực phẩm.

 

Các doanh nghiệp dịch vụ ăn uống thường áp dụng các biện pháp hợp vệ sinh và thường xuyên, bằng cách sử dụng thiết bị theo dõi nhiệt độ chính xác để đảm bảo thực phẩm được lưu trữ và chuẩn bị an toàn - hơn nữa, bất kỳ doanh nghiệp nào việc lưu trữ, vận chuyển hoặc xử lý bất kỳ loại thực phẩm nào đều cần có kế hoạch HACCP. ETI có tất cả các thiết bị cần thiết để đảm bảo hoạt động xử lý thực phẩm được vệ sinh và an toàn.

Các bài khác
Mạng xã hội: