Phản hồi của bạn

Nhà Hàng- Khách Sạn

Nhà Hàng- Khách Sạn

Nhà Hàng- Khách Sạn

Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline: 0937 012 813
Nhà Hàng- Khách Sạn

Kiểm soát nhiệt độ trong quá trình chế biến món ăn là điều quan trọng giúp món ăn được ngon hơn, thơm hơn, bổ hơn,..

Ứng dụng chung:

 

- Quá trình nấu ăn

+ Dòng Thermapen thiết kế đơn giản, dễ sử dụng

+ Dòng therma

 

- Quá trình bảo quản

+ Dùng cho các tủ lạnh, tủ đông,..

 

Thông tin thêm: Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (United States Department of Health and Human Services- HHS) khuyến cáo sử dụng nhiệt độ thịt và gia cầm dưới đây để đảm bảo an toàn:

Category

Food

Temperature (°F)

Rest Time

Ground Meat & Meat Mixtures

Beef, Pork, Veal, Lamb

160

None

Turkey, Chicken

165

None

Fresh Beef, Veal, Lamb

Steaks, roasts, chops

145

3 minutes

Poultry

Chicken & Turkey, whole

165

None

Poultry breasts, roasts

165

None

Poultry thighs, legs, wings

165

None

Duck & Goose

165

None

Stuffing (cooked alone or in bird)

165

None

Pork and Ham

Fresh pork

145

3 minutes

Fresh ham (raw)

145

3 minutes

Precooked ham (to reheat)

140

None

Eggs & Egg Dishes

Eggs

Cook until yolk and white are firm

None

Egg dishes

160

None

Leftovers & Casseroles

Leftovers

165

None

Casseroles

165

None

Seafood

Fin Fish

145 or cook until flesh is opaque and separates easily with a fork.

None

Shrimp, lobster, and crabs

Cook until flesh is pearly and opaque.

None

Clams, oysters, and mussels

Cook until shells open during cooking.

None

Scallops

Cook until flesh is milky white or opaque and firm.

None

 

Các bài khác
Mạng xã hội: